1. WeatherSpark.com
  2. Yaman
  3. Kegubernuran Shabwah

Tempat